tannhelstjenesten ntf logojpg tannpleierne logo   

Norsk Tannvern vedtatt oppløst

Den 11. september 2018 vedtok styret i Norsk Tannvern enstemmig, på grunn av finansiell usikkerhet, å avvikle Norsk Tannvern. Vedtaket ble godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen som ble holdt 20. november. Foreningens siste virkedag blir 31. januar 2019. Norsk Tannvern ble etablert i 1911, og hadde som formål å arbeide for en god oral helse i befolkningen. Les mer i Munnpleien nr. 2, 2018.

Kjære bidragsytere, samarbeidspartnere og venner av Norsk Tannvern

Siste nummer av Munnpleien er lagt ut. Bladet inneholder blant annet Torbjørn Wilhelmsens intervju med styreleder om siste års arbeid i foreningen og den 107 år gamle historien er flott fortalt av Reidun Stenvik.

2018 ble et vanskelig år. For daglig leder, men også for styret i Norsk Tannvern med Claes Næsheim i spissen. Styret arbeidet med håp om en fortsettelse av foreningen helt til siste slutt, men med bakgrunn i økonomien framover, måtte styret gjennomføre en ekstraordinær generalforsamlingen hvor avviklingen ble vedtatt. Generalforsamlingen ble gjennomført på en god, overbevisende måte, tross vemod!

Takk for et spennende og støttende samarbeid og et godt ansettelsesforhold siden 2010. På vegne av styret og meg selv ønskes alle bidragsytere, samarbeidspartnere og venner en fin julehelg og et skikkelig godt nytt år med folkehelseflagget til topps.

Med hilsen Bente Stuveseth

God helse – felles ansvar

– Vi trenger en mobilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen vil styrke helsestasjons- og skole-helsetjenesten, sette i gang en kampanje for fysisk aktivitet og sørge for bedre merking av mat. Vi må forebygge sykdom og fremme helse i alle sektorer i samfunnet. Det er den enkeltes ansvar, og det er et felles ansvar, slo helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fast da han 26. april la frem den første folkehelsemeldingen på 10 år. Forrige melding, Resept for et sunnere Norge ble lagt frem av daværende statsråd Dagfinn Høybråten (KrF) i 2003.

Les mer her  ιι  Last ned meldingen

St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester

Bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester, sosial utjevning, styrket folkehelsearbeid, kunnskapsoppbygging, styrket forvaltningsnivå og forenklinger av trygdens regelverk for refusjon av utgifter ved tannbehandling. Dette er hovedbudskapet i St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester.

Befolkningens tannhelse er betydelig forbedret de siste 30-40 år, men ca. 10-15 prosent av barn og unge har tannhelseproblemer. Det store flertallet av voksne går regelmessig til tannhelsekontroll, men mange unnlater det av ulike grunner som for eksempel økonomi, angst, livssituasjon. Vi har sosial ulikhet i tannhelse i Norge.

Les mer her  ιι  Last ned meldingen

helsedirektortets veileder i folkehelse

Ny veileder om folkehelse

Helsedirektoratet har nylig utgitt en veileder med råd om hvordan arbeidet med å skaffe oversikt over befolkningens helsetilstand kan utføres i praksis. Den retter seg først og fremst mot medarbeidere i kommuner og fylkeskommuner, som har dette som oppgave. De fleste av Munnpleiens lesere har trolig ikke praktisk nytte av veilederen, men bør være kjent med at den finnes. Vi har sjekket at tannhelse og tannhelsetjenesten er behørig omtalt i veilederen.

God oversikt – en forutsetning for god folkehelse, som veilederen kalles, kan bestilles hos Helsedirektoratet v/Trykksaksekspedisjonen på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Oppgi publikasjonsnr. IS – 2110. 

Veilederen kan lastes ned i PDF format her