Sluttedagen 23. oktober

– Sluttedagen er en dag der vi oppfordrer dagligrøykere og -snusere til å gjøre et slutteforsøk, sier seniorrådgiver Anne Kathrine Aambø i Helsedirektoratet, avdeling for miljø og helse.              

Ønsker du mer informasjon eller har innspill, ta gjerne kontakt med Anne Kathrine Aambø, mobil 41 29 30 18 / mail: Anne.Kathrine.Aambo@helsedir.no

Tobakksfrie skoler og barnehager

Fra 1. juli 2014 må elever som røyker eller snuser, gjøre det utenom skoletiden. Heller ikke ansatte eller besøkende kan bruke snus eller røyk på skolens område. Les mer

Vi minner også om at 31. mai er Verdens tobakksfrie dag. Les mer

«Din røykeslutt»

Facebooksiden Slutta – din røykeslutt er sentral i Helsedirektoratets kampanje «Din røykeslutt», og er ment som et permanent tiltak. Dette er en møteplass for alle som vil slutte å røyke. Her får man motivasjon, tips og støtte i slutteprosessen av andre røykere eller av eks-røykere. Her er lenker til filmene: Gerd | Kenneth | Line

Barn og passiv røyking

Alle barn har rett til et røykfritt miljø. Det er den som er ansvarlig for barn som skal sørge for at denne retten blir oppfylt.