Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner


Sukkerklokka i 3 versjoner. Print ut og laminer. 

Grønn versjon – A-4 ensidig
Rød versjon – A-4 tosidig
Blå versjon – A-4 tosidig

Tannhelse og spiseforstyrrelser

brosjyre om tannhelse og spiseforstyrrelser

Organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser fikk i 2012 tilskudd fra Helsedirektoratet til å utarbeide en brosjyre om tannhelse i forbindelse med spiseforstyrrelser.

Uregelmessige måltider, høyt inntak av karbohydrater og hyppige brekninger kan gi skader på tennene. I denne brosjyren finner du mer informasjon, samt praktiske råd angående tannhelse og spiseforstyrrelser. 6000 brosjyrer ble sendt ut til 400 tannklinikker (15 til hver klinikk). Flere brosjyrer er tilgjengelig for bestilling via nettsidene nettros.no og sendes kostnadsfritt til dem som ønsker den.