Nasjonalt kunnskapssenter

om vold og traumatisk stress

Offentlige føringer og lovverk du må kjenne til!

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente sier: 
Flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år har som andre barn og unge rett til innkalling og undersøkelse fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten må imidlertid få melding om hvilke barn det dreier seg om. Det mest hensiktsmessige er at en liste over barn som skal omfattes av tiltakene, sendes fra asylmottak til tannklinikken, distriktets overtannlege, eller til fylkestannlege. Dette kan for eksempel sikres ved at tannhelsetjenesten og statlige mottak inngår samarbeidsavtaler som trekker opp rutiner og fordeler ansvar for hvordan nødvendig tannhelsehjelp, herunder forebyggende tjenester, skal ytes.

Tannhelse og folkehelse for innvandrere

Heftet Tannhelse og folkehelse for innvandrere er utarbeidet av Tannhelsetjenesten i Akershus. Det brukes i de kommunale opplæringssentrene og har fått god tilbakemelding. Målgruppe er elever som kan norsk. Tannhelsetjenesten er inne i en klasse  2x 90 minutter (2 skoletimer og 2 besøk). Heftet deles ut samtidig som bildene vises i en pp-presentasjon. Sukkerinnholdet i varer som brus, saft, godterier, søtt pålegg demonstreres. Elevene får også opplæring i tannpuss på modell. LAST NED HEFTET