Ballongdager i Buskerud

Tannhelsetjenesten i Buskerud har gjort 3-års innkalling til en minnerik dag for barna. Ballongdager startet som et prosjekt på alle 28 klinikker i Buskerud og er nå blitt tiltak.

Tannhelse Uten Grenser

Organiasjonen Tannhelse Uten Grenser (TUG) ble stiftet i 2016 av tannlege Wubalem Kassahun. Her kan du lese hans historie:

Tenner for livet

I forbindelse med Sosial- og helsedirektoratets prosjekt «Tenner for livet – ny giv i det helsefremmende og forbyggende arbeidet» i perioden 2003-2005 ble det foretatt to baselineundersøkelser som et utgangspunkt for senere evaluering:

«Tannhelsedata fra 2003 for 3- og 5-åringer». Denne rapporten er nr. 1 og omhandler småbarns tannhelse og en oversikt over forpliktende helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak i tannhelsedistriktene.

«Oral helse hos sykehjemsbeboere i 2004». Rapport nr. 2 består av to deler: Kartlegging av tann- og munnhelsen til sykehjemsbeboerne i 2004 og oversikt over og sammenstilling av institusjonenes rutiner for tann- og munnstell.

Helsedirektoratet har foreløpig ikke gjentatt disse undersøkelsene for å evaluere om prosjektet har gitt noe utslag på tannhelsen til målgruppene.