Norsk Tannverns seminar 11. mars 2015

Norsk Tannverns seminar 2015 "God helse for alle – utfordringer og muligheter for tannhelsetjenesten" samlet 180 deltakere i Oslo konferansesenter 11. mars 2015. Programmet i sin helhet lastes ned her. Foredrag som foreligger digitalt se nedenfor (orange):

Samhandlingsreformen, Folkehelsemeldingen, Nasjonal strategi om innvandreres helse
Fung. div.direktør for folkehelse i Helsedirektoratet Ole Trygve Stigen

Hvor skal vi sette inn «støtet» (jfr. dette tema) med ny tannhelselov?
Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal, Helse- og omsorgsdepartementet

Utredning av tannbehandlingstilbud og tannbehandlingsbehov til rusmiddelmisbrukere. Et oppdrag fra Helsedirektoratet 
Prosjektleder Line Christin Schrøder Karlsen, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Utfordringene i det flerkulturelle helseNorge. Spørsmål om hva vi kan lære – hva de kan lære. Gjensidighet gjør arbeidet fruktbart!
Fag- og forskningsleder Nakmi / Førsteamanuensis HiOA, Mette Sagbakken

Puss fra første tann
Prosjekttannpleiere, «Puss fra første tann» Oslo, Lisa Brændø og Slavica Pejic Djurasovic

TOO-team (tortur, overgrep, odontofobi)
Psykolog Therese V. Fredriksen og tannlege Vibeke Kranstad