munnpleien-1-2009
Munnpleien 2-2009

Av innholdet

Side 2-3:
Prosjekt for 2009-årgangen i Askim og Rakkestad
Lille Munn – gode vaner for små munner

Hvis barn innkalles til tannklinikken ved ni måneders alder gir det resultater for kariesforekomsten når de er fem år? Dette ønsker tannhelsesekretær Karin Fried å se på gjennom sitt prosjekt «Lillemunn». Trine Suphammer har vært på besøk ved Askim tannklinikk.

Side 5 Leder:
Turid Album Alstad stiller spørsmålet "Eldrebølgen – en tsunami?"

Side 6-7:
Vestfold har rutine på samarbeid

Siden 2002 har helsestasjonene og tannhelsetjenesten i Vestfold hatt regelmessige samarbeidsmøter og et felles, enkelt budskap til foresatte, barn og ungdom. Det er inngått samarbeidsavtale mellom tannhelsetjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innført rutiner for når helsesøster skal henvise til tannhelsetjenesten.Trine Suphammer tok turen til Sandefjord og Solvang tannklinikk der ledende tannpleier Thurid Pedersen også er klinikksjef.

Side 7-9:
Tannhelsefaglig makt på Sørlandet

Kommunene på Sørlandet er alle partnere i «Folkehelse i Agder», og det samarbeides både regionvis og interkommunalt for å utnytte ressursene til beste for befolkningen. Agder skal være et godt sted å bo. Ansvaret for å legge til rette for at levekårene er best mulig, er i stor grad tillagt rådmannen som kommunens «konsernsjef».Rådmennenes bakgrunn er forskjellig, men to skiller seg ut med sin spesielle bakgrunn. Rådmannen i Listerkommunen Lyngdal heter Evy-Anni Evensen og er tidligere tannpleier, mens rådmannen i Lindesneskommunen Mandal heter Erik Hillesund og er tidligere fylkestannlege. Trine Suphammer har vært på Sørlandet og sett nøyere på Lyndal kommune.

Side 10-11:
Mange eldre er uvitende om retten til fri tannpleie

Til tross for at stadig flere eldre beholder sine tenner livet ut, er det mange eldre og deres pårørende som ikke kjenner retten til fri tannpleie. I forbindelse med årets eldredag 1. oktober satte Tannhelsetjenesten i Hordaland fokus på eldres tannhelse og deres rettigheter når det gjelder fri tannpleie. Trine Suphammer har intervjuet initiativtaker, ledende tannpleier Torhild Rasmussen.

Side 12:
Eldres tannhelse krever ekstra innsats

Tannhelsen hos eldre, uføre og langtidssyke er blitt betydelig bedre de siste tolv årene. Det viser en undersøkelse på sykehjem i Buskerud. Tallene ble presentert i foredraget «Egne tenner hele livet – positivt eller?» som ledende tannpleier Liv Brattås og overtannpleier Eva Rydgren Krona holdt på Temadag om ernæring og tannhelse i eldre år. Temadagen ble arrangert av Undervisningssjukeheimen for Buskerud, Fylkesmannen, Tannhelse- tjenesten og Høgskolen i Buskerud i Drammen 5. oktober. Deltakere representerte alle faggrupper tilknyttet pleie og omsorg for eldre – det være seg i institusjon eller hjemmesykepleie.

Side 13:
"67+ og rett til tannhelse" helt i havn

Da Helse & Rehabilitering delte ut Extra-midler for 2003, fikk Norsk Tannvern sin del av kaka. Heidi Samson (den gang Wolden) ble stipendiat og startet sitt arbeid med å kartlegge munnhelsen hos sykehjemsbeboere. I juni 2009 ble prosjektet avsluttet med disputas ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Reidun Stenvik har fulgt prosjektet og gjør en oppsummering.

Side 14-15:
Tannregulering
Tenner på vandring Det er ikke så skremmende og vondt å få tannregulering som mange tror. Ikke medfører det mobbing heller, skal vi tro pasientene som Munnpleien traff i Hokksund. Men det kan kreve tålmodighet og fingerferdighet av den som får regulering hvis resultatet skal bli bra. Bente Stuveseth har laget reportasjen.

Side 16-17:
Folkehelseinformasjon til innvandrere
Akershus har funnet resepten

Tannhelsetjenesten i Akershus har i løpet av 2007–2009 gjennomført pilotprosjektet TaFo – Tannhelse og folkehelse for innvandrere. Målsettingen er å redusere sosiale ulikheter i helse. Prosjektet har vært så vellykket at TaFo inngår i tannhelsetjenestens ordinære folkehelsearbeid utenfor tannklinikkene fra 2010. Samtidig utvides tilbudet om opplæring i TaFo til alle kommunene i Akershus. Trine Suphammer har laget reportasjen.

Side 18-19:
Måltidet – en verdi å ta vare på

Kostholdet betyr mye for hvordan vi har det. Fordelingen av maten utover dagen er viktig: Måltidene er satt sammen av mange ulike matvarer, og det er summen av disse som avgjør om vi spiser sunt eller usunt, skriver klinisk ernæringsfysiolog Ellen-Margrethe Hovland i denne artikkelen.

Side 20-21:
Tobakksforebyggende arbeid
Tannpleier + Kreftforeningen

Med bakgrunn i Helseprofil for barn og unge i Akershus har Tannhelsetjenesten i Asker og Bærum valgt å sette inn ressurser mot tobakksforebyggende arbeid i videregående skole. Da Kreftforeningen inviterte til samarbeid, var ikke tannpleier med koordineringsansvar for regionen, Ragnhild Fuglevik, vond å be. Trine Suphammer har laget reportasjen.

Side 22:
zendiumprisen nok en gang til Østfold
Aktiv oppfølging

I år – som i fjor – var det Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune som ble hedret da Zendium delte ut prisen for 2009. Prosjektet "Bekymringspasienter" kan stå som modell for andre fylker som vil gjøre noe systematisk overfor barn og unge som uteblir når de innkalles til tannhelsekontroll, sa Zendiums representant Torbjørn Wilhelmsen da prisen ble delt ut under NORDENTAL 16. oktober. Prosjektet fikk bred omtale i Munnpleien nr 1-2009.

Side 23:
Samarbeid om bekymringspasienter

Da Barnehuset åpnet på Hamar desember 2007, så ledende tannpleier Hilde Søberg straks en potensiell samarbeidspartner når det gjelder bekymringspasientene. Fagfolkene på Barnehuset kan gi tannhelsepersonell nyttig veiledning og råd, mens tannhelsetjenesten på sin side kan bistå når brukere ved Barnehuset vegrer seg for å oppsøke tannlegen. Nå har Hilde Søberg fått med seg tannlege Kristin Høvik og sammen har de tatt initiativ overfor klinikkene i de øvrige tannhelsedistriktene underlagt Barnehusets dekningsområde; Hedmark, Oppland og Øvre Romerike i Akershus. Resultatet er et samarbeidsteam Barnehuset kan forholde seg til. Trine Suphammer har besøkt Hamar.