Norsk Tannverns seminar 7. mars 2017

Norsk Tannverns seminar 2017 "Sosial ulikhet i helse – tannhelsetjenestens utfordringer i folkehelsearbeidet" samlet 220 deltakere i KS-Agenda Møtesenter, Oslo 7. mars 2017. Programmet i sin helhet kan lastes ned her. Foredrag som foreligger digitalt se nedenfor (orange). I forbindelse med foredraget til Ruth Grung er det kommet en rettelse:

I foredraget "Norsk tannhelsepolitikk – en suksess eller et forsømt område!" på tannvernseminaret 7. mars, ble det opplyst at kun 17 % av C2 pasienter i Finnmark var under tilsyn, eller undersøkt og behandlet. De riktige tallene er:
82,6 % er under off. tilsyn
76,3 % er undersøkt og behandlet.
Det er forskjell på de tallene sykehjemmene selv rapporterer inn contra de tallene tannhelsetjenesten selv oppgir i forbindelse med Kostrarapporteringen.

Norsk tannhelsepolitikk – en suksess eller et forsømt område!
Medlem av Storingets helse- og omsorgskomité, Ruth Grung (A)

Redusert ulikhet i tannhelse – TannBarn
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge
Klinikkleder Drammen tannklinikk og prosjektleder i Buskerud, Eline Juel Bjørkevik

Den tabubelagte samtalen
Helsesøster i Oslo, Solveig Ude

Hvor gode er vi egentlig? – Tannhelse + barnevern = sant?
Folkehelserådgiver i Hedmark, Hilde Søberg

Vold mot barn – Dere er viktigere enn dere tror!
Etterforskningsleder/fagspesialist vold mot barn Kåre Svang, Kripos

«Frykt skaper mye rot!»
Opplæringskonsulent i Stiftlsen Fossumkollektivet, Rune Sundt

ROP lidelser lidelser – kartlegging av rusmiddelmisbrukere – helhetlig behandling
Professor Lars Lien, leder av Nasjonalt kompetansenter for ROP lidelser (kombinasjon rus og psykiatri), Sykehuset Innlandet

Resultater gjennom relasjoner
Foredragsholder og forfatter, Hanne Kristin Rohde