Velkommen til tannhelsetjenesten!

Filmer til refleksjon og diskusjon på klinikk- og distriktsmøter som bidrag til kvalitetsutvikling i møte med ulike pasienter/brukere

Utarbeidet av:
Tirill Wilumsen, Universitetet i Oslo
Bente Stuveseth, Norsk Tannvern
Berit Binde, Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF
Eline Juel Bjørkevik, Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF
Eva Rydgren Krona, Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Produsert av: Catapult Film AS