tannhelstjenesten ntf logojpg tannpleierne logo   

Norsk Tannvern vedtatt oppløst

Den 11. september 2018 vedtok styret i Norsk Tannvern enstemmig, på grunn av finansiell usikkerhet, å avvikle Norsk Tannvern. Vedtaket ble godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen som ble holdt 20. november. Foreningens siste virkedag blir 31. januar 2019. Norsk Tannvern ble etablert i 1911, og hadde som formål å arbeide for en god oral helse i befolkningen. Les mer i Munnpleien nr. 2, 2018.

Kjære bidragsytere, samarbeidspartnere og venner av Norsk Tannvern

Siste nummer av Munnpleien er lagt ut. Bladet inneholder blant annet Torbjørn Wilhelmsens intervju med styreleder om siste års arbeid i foreningen og den 107 år gamle historien er flott fortalt av Reidun Stenvik.

2018 ble et vanskelig år. For daglig leder, men også for styret i Norsk Tannvern med Claes Næsheim i spissen. Styret arbeidet med håp om en fortsettelse av foreningen helt til siste slutt, men med bakgrunn i økonomien framover, måtte styret gjennomføre en ekstraordinær generalforsamlingen hvor avviklingen ble vedtatt. Generalforsamlingen ble gjennomført på en god, overbevisende måte, tross vemod!

Takk for et spennende og støttende samarbeid og et godt ansettelsesforhold siden 2010. På vegne av styret og meg selv ønskes alle bidragsytere, samarbeidspartnere og venner en fin julehelg og et skikkelig godt nytt år med folkehelseflagget til topps.

Med hilsen Bente Stuveseth