Norske brosjyrer for nedlastning

TEMABROSJYRER

EMALJEFEIL – Molar Incisiv Hypomineralisasjon – MIH
MIH er beskrevet som dårligere mineralisert emalje av 6-års jekslene. Brosjyren er utarbeidet av Aisha F. Khan som en del av masteroppgaven ved Det odontologiske fakultet,Universitetet i Oslo. Veiledet av professor Ivar Espelid og professor Anne Skaare.

Brosjyren er tosidig i format A-5. Ønsker du å printe den ut i A-4 gå til 141% utskrift

Nedlasting for print

Nedlasting for trykking