Norsk Tannvern blir et digitalt idésenter. Under menyen «Materiell» finnes brosjyrer og plakater for nedlasting – både i trykk og printkvalitet. Alle temabrosjyrene og fagbrosjyrene som man tidligere måtte kjøpe i nettbutikken ligger nå for nedlasting uten kostnad. Se undermenyene til «Materiell»