Norsk Tannverns sekretariat fungerer som et idésenter for alle som har behov for veiledning og materiell til bruk i forebyggende tannhelsearbeid. Brukerne er i første rekke tannhelsetjenesten, men også helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt pedagogisk personell henvender seg til Norsk Tannvern. Besøk vår nettbutikk for mer informasjon om materiell som kan kjøpes.

Gratis materiell for nedlasting

Norsk Tannvern har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet både brosjyrer og DVD til bruk for fremmedspråklige pasienter. Gå i menyen til venstre.