tannhelstjenestenntf logojpgtannpleierne logotannhelsesekretarene logo 

Velkommen til Norsk Tannvern

Norsk Tannvern blir et digitalt idésenter. Her finnes informasjon, billedbase, prosjektbeskrivelser og materiell, både om den sykdomsrelaterte tannhelsen og om tannhelsefaget sett i et folkehelseperspektiv. Med TENNER FOR ALLE HELE LIVET ønsker Tannvernet å se framover og arbeide for sosial likhet i tannhelse. Vi inviterer til samarbeid.

Tidsskriftet Munnpleien

innholder artikler om folkehelsearbeidet, med særlig vekt på det helsefremmende. Tidsskriftet finnes i bladeksemplar og for nedlasting.

Last ned brosjyrer